مرکز رشد سازمانی است که جریان دانش و فن‏آوری را در میان دانشگاه‏‎ها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکت‏‎های خصوصی و مخترعین و مبتکرین به حرکت انداخته و ارتباط آنها را با بازار مدیریت می‏‎‏کند. این مرکز، رشد شرکت‏‎های متکی بر نوآوری را با فرآیندهای حمایتی تسهیل می‏‎کند. 
بر اساس مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فن‏‎آوری در سال ۱۳۹۰ مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی ملارد، با در اختیار داشتن زیربنای ؟ مترمربع و ؟ متر مربع فضای قابل ارائه به واحدهای فن‎آور فعالیت اجرایی خود را با هدف افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر علم و فن‎آوری آغاز نمود.