مرکز رشد فناوری های نوین در صنایع کوچک و متوسط ( ساخت و تولید )

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

مرکز رشد فناوری های نوین

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

افتتاحیه رویداد استارتاپی سازمان‌ها و نهادهای هوشمند

در راستای رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی، افتتاحیه رویداد استارتاپی سازمان‌ها و نهادهای هوشمند توسط مرکز رشد واحدهای شهر قدس ،ملارد و صفادشت با همکاری باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس در حال برگزاری می باشد.