مرکز رشد فناوری های نوین در صنایع کوچک و متوسط ( ساخت و تولید )

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

مرکز رشد فناوری های نوین

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

جلسه دفاع از ایده محوری و پیشنهاد اولیه طرح

 • تعداد اسلایدها حدود 20 الی 30 اسلاید باشد
 • شناسه شرکت و همکاران در اسلاید اول ذکر شود
 • زمان ارائه حدود 20 دقیقه باشد
 • اسلایدها حتما شماره داشته باشد
 • اسلایدها همراه با شرح و عکس و در صورت امکان فیلم‎های مرتبط باشد

محتوای اسلایدها:

1. دفاع از ارزش علمی-فنی طرح شامل:

 • توضیح ایده محوری و محصول نهایی
 • تبیین نوآوری فن‎آورانه طرح
 • امکان‎سنجی طرح به لحاظ فنی و تخصصی
 • بیان صلاحیت علمی-فنی گروه و مراحل طی شده در خصوص پیشبرد ایده محوری (با ارائه مستندات کافی)
 • برنامه عملیاتی طرح

2. دفاع از ارزش اقتصادی طرح شامل:

 • بیان اطلاعات اقتصادی طرح شامل : میزان سرمایه گذاری (ثابت و متغیر)، نرخ بازده داخلی(درصد سود)، زمان بازگشت سرمایه، نحوه تامین مالی طرح و غیره
 • مطالعات بازار شامل: مشتریان طرح، دسته بندی بازار، حجم بازار، رقبا، محصولات مشابه و جایگزین، مقایسه قیمت، مزیت رقابتی
 • پیش‎بینی های مالی شامل: پیش‎بینی فروش، هزینه ها، سود، جریان نقدی
 • تحلیل ریسک شامل: نقطه سر به سر، افزایش هزینه، عدم تحقق پیش‎بینی فروش، افزایش قیمت تمام شده

3. دفاع از قابلیت های تیم اجرایی متناسب با ملزومات تحقق ایده محوری