مرکز رشد فناوری های نوین در صنایع کوچک و متوسط ( ساخت و تولید )

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

مرکز رشد فناوری های نوین

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

هسته فناور ویرا ژن کاوان ویستا

شرکت آدلان تک سو تولید کننده انواع المپ و چراغ با فناوریLED یکی از زیر مجموعه های مرکز پژوهش های صنعتی گرین برق می باشد . این شرکت در مرکز رشد علم و فناوری واحد های فناور دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس مستقر می باشد. عمده فعالیت های این شرکت عبارتند از:

این شرکت با بکارگیری نیروهای متخصص و جوان که اکثرا فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسالمی هستند ، اهداف فناورانه و صنعتی خود را پیگیری می نماید.

عمده فعالیت ها و اقدامات این شرکت ناشی از تعامل با مراکز پژوهشی داخل و خارج از ایران ، تعامل فناورانه با دانشگاه های داخلی و خارجی ،شرکت در نمایشگاه ها وارایه آنالین محصوالت و خدمات خود است. همچنین این شرکت با جذب کارآموز فارغ التحصیل در زمینه های مهندسی برق – حسابداری- گرافیک – هنر وفیزیک آمادگی دارد تا دانشجویان را با بازار صنعت آشنا نماید.

 

محصولات