مرکز رشد فناوری های نوین در صنایع کوچک و متوسط ( ساخت و تولید )

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

مرکز رشد فناوری های نوین

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

واحد فناور زیست فناور پژوهان آرنا

شرکت زیست فناور پژوهان آرنا به شماره ثبت: 2174، در تاریخ 16/12/1399 فعالیت خود را به عنوان واحد فناور آغاز نموده است. این واحد در زمینه تولید محصولات گیاهی با استفاده از روش¬های بیوتکنولوژی فعالیت می¬نماید. کشت بافت گیاهی عامل مهمی در ایجاد توان رقابتی و کاهش هزینه تولید محصولات به همراه ارزآوری زیاد، می¬باشد.

تیم تحقیقاتی – تولیدی حاضر در این واحد دارای زنجیره تخصص کامل و تجربه مستقیم برای تولید گیاهان از طریق کشت بافت است. از دیگر اهداف شرکت آموزش و ایجاد فرصت شغلی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی نیز می-باشد.

اینستاگرام: arena_plant_biotech

محصولات