مرکز رشد فناوری های نوین در صنایع کوچک و متوسط ( ساخت و تولید )

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

مرکز رشد فناوری های نوین

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

واحد فناور مهندسان سرآمد فرهومند

این شرکت با بکارگیری نیروهای متخصص و جوان که اکثرا فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسالمی هستند ، اهداف فناورانه و صنعتی خود را پیگیری می نماید.

عمده فعالیت ها و اقدامات این شرکت ناشی از تعامل با مراکز پژوهشی داخل و خارج از ایران ، تعامل فناورانه با دانشگاه های داخلی و خارجی ،شرکت در نمایشگاه ها وارایه آنالین محصوالت و خدمات خود است. همچنین این شرکت با جذب کارآموز فارغ التحصیل در زمینه های مهندسی برق – حسابداری- گرافیک – هنر وفیزیک آمادگی دارد تا دانشجویان را با بازار صنعت آشنا نماید.

 

محصولات